Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest prawa ręka w pomiarze światła uwalnianego z obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy intencja porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań tudzież rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, iżby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak początek światła jest jednorodne, owo jest atrakcyjny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ważność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeżeli chodzi o projektowanie tudzież oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej odgadnąć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, ale daje zdanie na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wspomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wesprzeć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest moc mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji tudzież jej zastosowań. Dlatego grunt jest, by poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten typ urządzenia posiada stałą ośka poziomą oraz ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą oś pionową oraz dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż podobnie jak wersja A gdy a gatunek B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten wersja jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten klasa charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, że klasa C jest atrakcyjny w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten wariant struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl przedmiot biorąc, ten typ jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej tudzież innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe tudzież błysk osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był krótki deskrypcja zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci być w użyciu wysoce lepsze zrozumienie tych jednostek.