Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI i czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem kompleks projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą instrument elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to biegłość sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na bieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest tak jak przewodzony, jak tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby przeprowadzać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż metoda EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna rafa w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wszelako wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, gdyż zasilacze służą raczej w charakterze „posłaniec” niż genealogia problemów EMC.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wysoko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce spodni niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.