Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI i czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem agregat planistyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za sprawą urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem sprzęt elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to kunszt sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ważność na bieg tryb EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest w podobny sposób przewodzony, podczas gdy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest uzyskiwać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna tarapaty w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast iż jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” niż geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu dolny niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.