Postawa i zachowanie człowieka

Postawa odnosi się do uczuć, przekonań zaś predyspozycji behawioralnych skierowanych do ludzi, grup, idei bądź obiektów. Wpływa dama na behawior jednostek. Decyduje o http://www.niesporek.pl tym, kiedy robić czy też zachowywać się w danej sytuacji. Postawa jest rodzajem nawyku. Jest owo szablonowy badania robienia rzeczy. Wszystko w życiu `s osoby będzie lepiej, jeśliby postawa osoby dostaje lepiej. Sukcesy a porażki w życiu zależy od czasu postawy jednostek. Jeśli postawy są pozytywne, owo układy międzyludzkie będą pozytywne. Jest ono wewnętrzne zaś wielce trudne aż do zmiany.

Zachowanie owo sposób, w jaki dana figura reaguje na swoją postawę. Ta reperkusje jest ewentualnie pozytywna ewentualnie negatywna, w relacje od momentu tego, podczas gdy postrzega swoje stanowisko. Na przykład, dziecko, które nie zgadza się spośród rodzicami przypuszczalnie czniać iść do szkoły bądź studiować. Ponadto, osoba, która nie lubi innej osoby bądź ma cokolwiek szacunku do niej być może http://www.chrzastowski.pl dać do obejrzenia tę postawę na krzyż mówienie jaskrawo do tej osoby. Na behawior może ingerować krocie czynników abstrahując od postawą, w tym przekonania na przedmiot siebie a innych, czynniki pieniężne, wpływy społeczne a wygoda. Jest to działanie lub oddźwięk osoby w odpowiedzi na zewnętrzne względnie wewnętrzne bodźce. Wskazuje sposób, w jaki byt funkcjonuje lub działa wewnątrz.

Psychologowie definiują postawy w charakterze wyuczoną tendencję aż do oceniania rzeczy w określony sposób. Może to obejmować ocenę ludzi, spraw, przedmiotów względnie wydarzeń. Takie oceny są raz za razem pozytywne czy też negatywne, przecież mogą też istnieć czasami niepewne. Na przykład, możesz być wyposażonym mieszane uczucia co do konkretnej osoby lub sprawy. Naukowcy sugerują również, iż istnieje parę różnych komponentów, które składają się na postawy. Składniki postawy są czasem określane w charakterze CAB względnie alfabet postawy.

Komponent poznawczy: Twoje myśli oraz przekonania na dany temat.
Komponent afektywny: jak obiekt, osoba, powikłanie lub wypadek wpływa na Twoje samopoczucie.
Komponent behawioralny: kiedy postawa wpływa http://www.szczechowski.pl na Twoje zachowanie.

Istnieje sporo czynników, które mogą przyczyniać się na to, jak tudzież z jakiego powodu kształtują się postawy.

Doświadczenie – Postawy kształtują się prosto z mostu w wyniku doświadczenia. Mogą pojawić się w wyniku bezpośredniego doświadczenia osobistego względnie mogą stanowić wynikiem obserwacji.
Czynniki społeczne – Role społeczne a normy społeczne mogą posiadać silny istotność na postawy. Role społeczne odnoszą się do tego, jak http://www.obiala.pl ludzie powinni się zachowywać w określonej roli bądź kontekście. Normy społeczne obejmują zasady społeczeństwa dotyczące tego, jakie zachowania są uważane w środku właściwe.
Uczenie się – Postaw wolno się nauczyć na mnóstwo sposobów. Zastanów się, w który metoda reklamodawcy wpływają na Twoje podejście do konkretnego produktu. W reklamie telewizyjnej widzisz młodych, pięknych ludzi, którzy bawią się na tropikalnej plaży, delektując się napojem sportowym. Ten fascynujący oraz zajmujący dzieło malarskie powoduje, iż rozwijasz pozytywne skojarzenia z tym konkretnym napojem. Ludzie uczą się oraz postaw na krzyż obserwację ludzi naokoło nich. Kiedy ktoś, kogo podziwiasz, reprezentuje określoną postawę, istnieje większe prawdopodobieństwo, iż rozwiniesz te same przekonania. Na przykład, dziatwa spędzają krocie czasu na obserwowaniu postaw swoich rodziców i zazwyczaj zaczynają uzasadniać podobne poglądy.

Czynniki, które wpływają na siłę postawy
Naukowcy odkryli, iż poniżej pewnymi warunkami zasoby ludzkie są bardziej skłonni oszczędzać się zgodnie ze swoimi postawami:

Gdy Twoje postawy są wynikiem osobistego doświadczenia.
Kiedy jesteś ekspertem w danej dziedzinie.
Kiedy spodziewasz się korzystnego wyniku.
Kiedy postawy są niejednokrotnie wyrażane.
Kiedy możesz coś http://www.brewinski.pl wygrać względnie stracić w związku spośród tą kwestią.

Postawy mogą się zmieniać, iżby zharmonizować się aż do zachowania
W niektórych przypadkach siła robocza mogą rzeczywiście zmienić swoje nastawienie, tak aby lepiej przykroić je aż do swojego zachowania. Dysonans kognitywny owo zjawisko, w którym postać doświadcza psychologicznego niepokoju spośród powodu sprzecznych myśli bądź przekonań. Aby słabnąć owo napięcie, zasoby ludzkie mogą przekuć swoje postawy, iżby odzwierciedlić swoje inne przekonania względnie rzeczywiste zachowania. Wyobraź sobie następującą sytuację: Zawsze przywiązywałeś dużą wagę aż do bezpieczeństwa finansowego, przecież zaczynasz napotykać się z kimś, kto jest nader chwiejny finansowo. Aby zmniejszać się energia spowodowane sprzecznymi przekonaniami natomiast zachowaniem, masz dubel możliwości. Możesz przeprowadzić unia tudzież poszukać partnera, kto jest z większym natężeniem sprawdzony finansowo, względnie możesz zmniejszyć prestiż stabilności finansowej. W celu zminimalizowania dysonansu pomiędzy sprzecznym nastawieniem i zachowaniem, musisz względnie przekształcić nastawienie, ewentualnie przeistoczyć swoje działania.

Zmiana postawy
Chociaż postawy mogą mieć na nieograniczoną skalę waga na zachowanie, nie są one niezmienne. Te same wpływy, które prowadzą aż do kształtowania postawy, mogą i sprawić jej zmianę.